Về chúng tôi

Nhằm hình thành mối liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên. Thời gian qua HTX NN và DV Lam Anh thuộc xã Glar huyện Đak Đoa đã gắn kết các thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp để đa đạng sản phẩm cũng như hướng tới việc xây dựng nông sản của địa phương. Với suy nghĩ làm thế nào để khai thác thế mạnh của địa phương, giúp bà con phát triển kinh tế và từng bước xây dựng sản phẩm đặc trưng. Đầu năm 2020 anh Nguyễn Hữu Anh đã thành lập HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh sau đó anh cùng chính quyền địa phương vận động người dân tham gia, bước đầu hợp tác xã thu hút được 19 thành viên sản xuất hơn 40ha cây trồng các loại, chủ yếu là Cà phê, Tiêu, Bơ, Sầu riêng, Mít, Chanh dây, Macca. 

Hợp tác xã Nông Nghiệp và Dịch vụ Lam Anh thành lập dựa trên tiêu chí là tâm huyết của tất cả các thành viên nhằm mục đích cố gắng đưa giá cả nông sản, nhất là cây Cà phê và sau đó kết hợp thêm các loại cây ăn trái theo mô hình xen canh hỗn hợp để giúp bà con có thể có những nguồn thu liên tục. Bên cạnh đó hợp tác xã cố gắng đưa những hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trực tiếp với bà con trong mọi thời điểm để giúp bà con vượt qua những hạn chế về mặt kỹ thuật. 

Lê Hữu Anh – Giám Đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Lam ANh