Mô hình canh tác cà phê của Lam Anh Agri được lên VTV1

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh

“Hợp tác xã Nông Nghiệp và Dịch vụ Lam Anh thành lập dựa trên tiêu chí là tâm huyết của tất cả các thành viên nhằm mục đích cố gắng đưa giá cả nông sản, nhất là cây Cà phê và sau đó kết hợp thêm các loại cây ăn trái theo mô hình xen canh hỗn hợp để giúp bà con có thể có những nguồn thu liên tục. Bên cạnh đó hợp tác xã cố gắng đưa những hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trực tiếp với bà con trong mọi thời điểm để giúp bà con vượt qua những hạn chế về mặt kỹ thuật.

Lê Hữu Anh – Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh

KHAI PHÁ

Tại vùng đất Glar – Khai phá bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu, lựa chọn vườn nguyên liệu với giống cà phê phù hợp, cải tạo đất và chăm sóc vườn cây theo hướng canh tác sạch và an toàn cho người nông dân.

CHUYỂN GIAO

HTX LAM ANH tư vấn và chuyển giao quy trình canh tác nông nghiệp sạch cùng các phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học.

ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Giá trị sản phẩm là kết quả cộng hưởng từ đam mê, kiến thức, sự chuyên nghiệp và kiên trì của người sáng lập cùng với sự đồng lòng của tập thể thành viên và sự tận tâm từ những người trồng cà phê.

Báo chí nói về chúng tôi