HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ LAM ANH

Địa chỉ: Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Hotline: 0394.81.81.68

Email: htxlamanh2020@gmail.com

Website: www.glarlands.vn